Alec Loorz

Alec Loorz heeft op 20-jarige leeftijd al een carrière als wereldberoemde klimaatactivist achter de rug. Op zijn 12e zag hij de film van Al Gore, An Inconvenient Truth, en besloot dat hij er alles aan zou doen om de opwarming van de aarde nog binnen zijn leven een halt toe te roepen. Hij richtte de organisatie Kids vs Global Warming op, gaf wereldwijd tienduizenden presentaties, organiseerde protestmarsen met 50.000 jonge mensen in 45 landen en klaagde op zijn 16e de Verenigde Staten aan voor hun gebrek aan klimaatbeleid. In het interview vertelt hij over zijn nieuwste inzichten op het gebied van de wereldtransformatie die gaande is, maar wijst hij ons vooral op het belang van de persoonlijke transformatie in onszelf.

Interview coming soon

Alec’s boodschap voor de jonge generatie:

Het vuur van de verandering zit in jou, in jullie allemaal. En dat vuur kan op verschillende manieren tevoorschijn komen. Onze taak als mensheid, nu we volwassen worden in een tijd waarin onze hele soort volwassen wordt, is ontdekken welke rol voor ons is weggelegd, ontdekken welke plek wij innemen in het verhaal. Om dat verhaal vervolgens te beleven met alles wat je hebt. Leef alsof de toekomst ertoe doet. Leef alsof de planeet ertoe doet.