Ralph: wat is belangrijker om het tij te keren: zuiniger met energie omgaan of alternatieve energiebronnen aanboren?

Ralph: De geschiedenis leert dat er vaak een ramp nodig is om de mensheid tot inkeer te brengen, en echt grote stappen voorwaarts te maken. Het is natuurlijk beter om een ramp voor te zijn, maar dat kan alleen door veel energie te steken in iedereen op één lijn krijgen. Wat is belangrijker om het tij te keren: zuiniger met …